DJ Pezos

Contact:

DJ Pezos – Petar Besermenji (Olexa) Rođen je 24.10.1975. Najveći deo svog života proveo u Novom Sadu i Petrovaradinu. Muzikom i tehnikom (muzičkom opremom) se počeo zanimati još sa 12 godina.

Prvi javni, ozbiljan nastup – rad ostvario sa 15 godina, 1992. u diskoteci Paradiso u Novom Sadu.

Od 2002. godine aktivno angažovan u projektu DRUM FACTORY, kao d.j. benda koji se sastoji od d.j.-a, trojice perkusionista i ton majstora.

Karijera:

Od 1988, pa narednih 3 godine radio kao voditelj, a kasnije i muzički uređivao, na radio Novom Sadu omladinsku emisiju na rusinskom jeziku ODJECI IZ RAVNICE.

Od 1990, povremeno u narednih par godina radio kao voditelj emisija (omladinskog tipa) na televiziji Novi Sad, i kreÊe sa karijerom d.j.-a.

Tok je bio sledeÊi:

Mesta na kojima je bio rezident: Caffe Zeppelin, Diskoteka Paradiso, Diskoteka –ava, Diskoteka Contrast, Diskoteka Queen,

Caffe Times, Club Piping, Cafe Club Soba, Cafe Club BUS, Club Jelisavetin Bastion…

U periodu od 1998 pa do danas imao je mnogo gostovanja u i van Novog Sada… ne nabrajajuci pojedinačno, u: Beogradu, Subotici, Sr. Mitrovici, Zrenjaninu, BeËeju, Horgoöu, éablju, KisaËu, BaËkom Petrovcu, Niöu, Vranju, Poûarevcu, NiköiÊu, Herceg Novom, Sarajevu, Bjeljini, ……

Nastupi su bili öto solo öto sa bendom (Drum Factory), na festivalima ili u klubovima.

1993-94, pa posle sluûenja vojnog roka, ponovo od 1995-96 radio na radio Dunav-u kao d.j., zatim radio Pan plus kao d.j. i voditelj emisije PUN GAS, zatim radio AS emisija PROMO, koja se danas zove “THE VIBE” (subotom od 19-22h) i ovo je veÊ peta sezona emitovanja u udarnom klubskom terminu.

Radi sa vinyl-a i cd-a , a glavni pravci koji su zastupljeni u njegovom programu (set-u) su latino, disco, funky, trible, progressive HOUSE, mada po potrebi ume da “odsvira” set dobre stare disko, hip-hop, rock i pop muzike (takozvani retro), na kojoj je i odrastao.

Na nastupima koristi i mikrofon u funkciji MC-a.

Posle mnogo godina rada, ogromnom količinom muzike i radom na najrazliËitijim mestima-lokacijama, predstavlja sebe u najboljem svetlu sa izborom, terhnikom i komunikacijom sa masom, bez obzira na muzički žanr i uzrast.